Skupina: Razni dodatci

XANTAN GUM

Polisaharidna smola dobivena fermentacijom ugljikohidrata u prisustvu čistog starter kultura
Ident: 000050069
Pakiranje: 25 KG
Dozacija: ako je potrebno,