Skupina: Gliceridi

OSANA EMULGATOR ZA PAŠTETE

Za proizvodnju paštete
Ident: 000050111
Pakiranje: 1 KG
Uporaba: Kao emulgator (u suhom stanju u kojem se miješa u vrućoj juhe ili vode).
Dozacija: 0.5%