Skupina: Gliceridi

OSANA EMULGATOR ZA PAŠTETE

Za proizvodnju paštete
Ident: 000050110
Pakiranje: 25 KG
Uporaba: Kao emulgator (u suhom stanju u kojem se miješa u vrućoj juhe ili vode).
Dozacija: 0.5%