Skupina: Aditivi za stabilizaciju u vakumu

AROMA STAB H50

Proizvod je smjesa aditiva (hidrokoloidi) i tehnoloških aditiva za stabilizaciju pasteriziranog mesnih proizvoda.
Ident: 000200531
Pakiranje: 1,5 KG
Dozacija: 0.25%