Skupina: Aditivi za mljeveno meso

AROMA FIBREX SC 40

Proizvod je smjesa aditiva i tehnoloških aditiva.
Ident: 000200230
Pakiranje: 10 KG
Uporaba: AROMA Fibrex SC40 se koristi kao zamjena za mesne mase za pečenje i sličnih proizvoda u omjeru Aroma Fibrex SC40: voda 1: 3.
Dozacija: do 2,5%