Skupina: Starter kulture Lallemand

Starter CXUP za 100kg

Ident: 000050301
Pakiranje: 1 KOM
Dozacija: 15 g / 100 kg mase mesa