Skupina: Kavo mješavine začina

KRAINER OAG

Začinska smjesa za izradu Siva kobasica (Kranjska kobasica)
Ident: 000062013
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 0.5%