Skupina: Kavo mješavine začina

JETRNA PAŠTETA

Začinska smjesa za izradu pašteta jetre
Ident: 000062040
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 5 g / kg težine