Skupina: Kavo mješavine začina

DOMAČA KLOBASA

smjesa začina
Ident: 000062050
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 5 g / kg težine