Skupina: Bojila

BARVA ZA KLAVNIŠKE ŽIGE

Boja za označavanje mesa prema propisu 94 / 36EG
Ident: 000050200
Pakiranje: 1 L
Dozacija: Ako je potrebno,