Skupina: Konzervirano meso u komadima

AROMA MIX PIKNIK ŠUNKA

Proizvod je smjesa tehnoloških aditiva i začina ekstrakti se primjenjuju na sol kao nosač.
Ident: 000201648
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 0.15%