Skupina: Polutrajni proizvodi

AROMA KOMBI KLOBASA ZA KUHANJE

Proizvod je homogena smjesa aditiva, tehnoloških aditiva, začini i mirisi (začina ekstrakti se primjenjuju na ne-soli joda kao nosač), za proizvodnju pasteriziranog mesa.
Ident: 000205026
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 1%