Skupina: Trajni proizvodi

AROMA KOMBI ALPSKA SPECIAL

Proizvod je homogena smjesa aditiva, tehnoloških aditiva, začini i mirisi (začina ekstrakti se primjenjuju na ne-soli joda kao nosač), za proizvodnju pasteriziranog mesa.
Ident: 000202260
Pakiranje: 1 KG
Dozacija: 1%